Autor/Author:Grzywicka Joanna:
Tytuł/Title:Ekonomiczne poglądy Stanisława Staszica.
Notka wydawnicza/Blurb:Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957.
Strony/Quantity of pages:344s.
Wymiar bloku/Size of the book block:20cm.
Nakład/Circulation:1117
Oprawa/Binding:Oprawa biblioteczna półpłótno.
Stan zachowania/Condition:Oprawa z nalepką biblioteczną, nieaktualna pieczęć własnościowa, blok pęknięty.
Cena/Price:70
Nr katalogowy/Item ID:27673
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XIX wiek XVIII wiek biografie gospodarcza / history of Poland 19th century 18th century biography / Geschichte Polens 19. Jh. 18. Jh. Biografie