Autor/Author:Werner Stefan:
Tytuł/Title:Przemysł na Pomorzu i jego przyszłość.
Notka wydawnicza/Blurb:Poznań: Skład Główny: Dom Książki Polskiej w Warszawie, 1935.
Strony/Quantity of pages:VIII, 223s.
Ilustracje/Quantity of illustrations:tab.;
Wymiar bloku/Size of the book block:24cm.
Seria/Series:(Seria: Poznańskie Prace Ekonomiczne; nr 22).
Uwagi/Notes:Oprawa półpłótno biblioteczna z naklejonym fragmentem kartki, pieczątki, przebarwienia.
Cena/Price:120
Nr katalogowy/Item ID:28041
Kategorie tematyczne/Theme Categories:gospodarka przemysł, historia Polski XX wiek 1900-1918 międzywojnie 1918-1939 i okres do 1944/45, regiony pomeranica, okres wydania 1900-1944/45 / economy industry, history of Poland 20th century the period between 1918-1944/45, regions Pomeranica, period of edition 1900-1944/45 / Wirtschaft Industrie, Geschichte Polens 20. Jh. Zwischenkriegszeit, Regionen Pomeranica, Erscheinungsperioden 1900–1944/45