Skan:

Autor/Author:Stępniak Andrzej:
Tytuł/Title:Kwestia narodowa a społeczna na Śląsku Cieszyńskim pod koniec XIX i w początkach XX wieku (do 1920 roku).
Projekt okładki i ilustracje/Cover design and illustrations:Projekt okładki Gerard Labus.
Wydanie/Edition:Wydanie 1.
Notka wydawnicza/Blurb:Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1986.
Strony/Quantity of pages:471s.
Ilustracje/Quantity of illustrations:mapy, tab.;
Wymiar bloku/Size of the book block:24cm.
Nakład/Circulation:550
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa.
Stan zachowania/Condition:Pozycja w ładnym stanie.
Waga/Weight:760g
ISBN/ISBN:83-7008-022-7
Cena/Price:120
Nr katalogowy/Item ID:28503
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XIX wiek XX wiek 1900-1918 miejscowości i regiony międzywojnie 1918-1939 i okres do 1945, ilustratorzy graficy Labus Gerard, regiony silesiana Górny Śląsk - Śląsk Cieszyński i Opawski / history of Poland 19th century 20th century the period between 1918-1939, regions / Geschichte Polens 19. Jh. 20. Jh. Zwischenkriegszeit, Regionen