Skan:

Autor/Author:Grodziska-Ożóg Karolina:
Tytuł/Title:Cmentarz Rakowicki w Krakowie.
Projekt okładki i ilustracje/Cover design and illustrations:Projekt obwoluty i oprawy Janusz Bruchnalski.
Wydanie/Edition:Wydanie 1.
Notka wydawnicza/Blurb:Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1983.
Strony/Quantity of pages:456, [3]s.
Ilustracje/Quantity of illustrations:il.;
Wymiar bloku/Size of the book block:18cm.
Seria/Series:(Seria: Cracoviana: Ludzie i Wydarzenia; Seria II).
Nakład/Circulation:3350
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza płótno, obwoluta.
Stan zachowania/Condition:Pozycja w ładnym stanie.
Uwagi/Notes:Zawiera m. in. bardzo wykaz ok. 1800 osób zasłużonych pochowanych na cmentarzu z podstawowymi informacjami biograficznymi.
Waga/Weight:390g
ISBN/ISBN:83-08-11121-7
Cena/Price:70
Nr katalogowy/Item ID:29064
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XIX wiek XVIII wiek XX wiek 1900-1918 biografie międzywojnie 1918-1939 i okres do 1945 monografie, ilustratorzy graficy Bruchnalski Janusz, ogólne słowniki biograficzne, regiony cracoviana / history of Poland 19th century 18th century 20th century biography the period between 1918-1939, biographical dictionaries regions Cracoviana / Geschichte Polens 19. Jh. 18. Jh. 20. Jh. Biografie Zwischenkriegszeit, biographische Wörterbücher Regionen Krakau