Autor/Author:Szczybura-Drożdż Małgorzata:
Tytuł/Title:Ordynacje rodowe w XIX i pierwszej połowie XX w. Wielkie posiadłości ziemskie i ich kształt prawno-organizacyjny w Polsce porozbiorowej na przykładzie ordynacji łańcuckiej.
Notka wydawnicza/Blurb:Kraków: Politechnika Krakowska, 1998.
Strony/Quantity of pages:30s., [27]k. tabl
Ilustracje/Quantity of illustrations:fot., 2 mapy, 1 pl., portr., rys., 2 wykr.;
Wymiar bloku/Size of the book block:24cm.
Seria/Series:(Seria: Pomoce Dydaktyczne - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki).
Nakład/Circulation:383
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa lakierowana.
ISBN/ISBN:83-903878-0-8
Cena/Price:70
Nr katalogowy/Item ID:29191
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XIX wiek XX wiek 1900-1918 międzywojnie 1918-1939 i okres do 1944/45, nauka prawo, regiony rzeszowszczyzna / history of Poland 19th century 20th century the period between 1918-1944/45, science law, regions / Geschichte Polens 19. Jh. 20. Jh. Zwischenkriegszeit, Wissenschaft Recht, Regionen