Skan:
Autor/Author:Jazowska-Gumulska Maria:
Tytuł/Title:Oswajanie z kulturą. W kręgu inspiracji folklorystycznych w literaturze dla dzieci i młodzieży.
Notka wydawnicza/Blurb:Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001.
Strony/Quantity of pages:133, [2]s.
Wymiar bloku/Size of the book block:21cm.
Seria/Series:(Seria: Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Kr.: Prace Monograficzne; nr 307).
Uwagi/Notes:Oprawa wydawnicza. Zawiera m.in.: Treści folklorystyczne w czasopismach dla dzieci i młodzieży wieku XIX; Legendy i zwyczaje krakowskie w piśmiennictwie dla dzieci i młodzieży; Elementy folkloru w ilustracji książki dziecięcej.
ISBN/ISBN:83-7271-092-9
Cena/Price:40
Nr katalogowy/Item ID:29638
Kategorie tematyczne/Theme Categories:nauka literaturoznawstwo literatura polska, sztuka etnografia / science literatury criticism and studies, art etnography / Wissenschaft Literaturkunde, Kunst Ethnografie