Autor/Author:Kocowski Bronisław, Burbianka Marta, Głombiowski Karol
Tytuł/Title:Z dziejów książki na Śląsku
Notka wydawnicza/Blurb:Wrocław: Nakł. Wrocław Towarzystwo Naukowe, 1953
Strony/Quantity of pages:146s.
Wymiar bloku/Size of the book block:25 cm
Seria/Series:(Seria: Prace Wr. Towarzystwo Naukowe: Seria A; nr 52)
Nakład/Circulation:1000
Uwagi/Notes:Oprawa wydawnicza nieco uszkodzona i zbrązowiała, k. przedtyt. przycięta, nieaktualna pieczęć własnościowa
ISBN/ISSN:-
Cena/Price:120
Nr katalogowy/Item ID:30148