Skan:
Autor/Author:Wójcik Kazimierz:
Tytuł/Title:Jan z Kluczborka. Filozof i teolog Uniwersytetu Krakowskiego.
Notka wydawnicza/Blurb:Lublin: Redakcja Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1995.
Strony/Quantity of pages:182, [2]s.
Wymiar bloku/Size of the book block:21cm.
Nakład/Circulation:700
Uwagi/Notes:Oprawa wydawnicza kartonowa lakierowana.
ISBN/ISBN:83-228-0434-2
Cena/Price:60
Nr katalogowy/Item ID:31053
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XV wiek biografie nauki, metodologia średniowiecze, nauka oświata, regiony cracoviana silesiana wrocławiana / history of Poland 15th century biography The Middle Ages, science education, regions Cracoviana / Geschichte Polens 15. Jh. Biografie Mittelalter, Wissenschaft Bildungswesen, Regionen Krakau