Autor/Author:Grynwaser Hipolit
Tytuł/Title:Pisma. 3t. w 1vol
Notka wydawnicza/Blurb:Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1951
Strony/Quantity of pages:T.1 240s.; T.2 280s.; T.3: 236s.
Wymiar bloku/Size of the book block:22 cm
Nakład/Circulation:5000
Oprawa/Binding:Oprawa wtórna płótno
Stan zachowania/Condition:Pozycja w ładnym stanie
Uwagi/Notes:T.1: Kodeks Napoleona w Polsce; Demokracja szlachecka 1795-1831; T.2: Kwestia agralna i ruch włościan w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku (1807-1860). Studium archiwalne; Przywódcy i "burzyciele" włościan; T.3: Sprawa włościańska w Królestwie Polskim w latach 1861-62 w świetle źródeł archiwalnych
ISBN/ISSN:-
Cena/Price:220
Nr katalogowy/Item ID:32349