Skan:
Autor/Author:Pachoński Jan:
Tytuł/Title:Emigracja polska w Wenecji w latach 1794-1797. Wenecja i jej znaczenie dla emigracji polskiej.
Notka wydawnicza/Blurb:[b.m.]: [b.w.], 1968.
Strony/Quantity of pages:ss.870-893, [1]s.
Wymiar bloku/Size of the book block:24cm.
Uwagi/Notes:Nadbitka z: Kwartalnika Historycznego, R. 75. z. 4: 1968.
Cena/Price:40
Nr katalogowy/Item ID:32394
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XVIII wiek emigracja, zesłanie, ogólne nadbitki i odbitki / history of Poland 18th century emmigration / Geschichte Polens 18. Jh. Emigration