Skan:
Autor/Author:Szyndler Bartłomiej:
Tytuł/Title:Z akt sądów wojennych Królestwa Polskiego.
Notka wydawnicza/Blurb:[b.m.]: [Wydawnictwo Drogą Historii], [b.r.].
Strony/Quantity of pages:ss.194-201, [1]s.
Wymiar bloku/Size of the book block:25cm.
Uwagi/Notes:Nadbitka z: "Drogą Historii. Studia ofiarowane prof. Józefowi Szymańskiemu w 70. rocznicę urodzin".
Cena/Price:40
Nr katalogowy/Item ID:32580
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XIX wiek wojskowość, nauka prawo, ogólne nadbitki i odbitki / history of Poland 19th century Military, science law / Geschichte Polens 19. Jh. Militärwesen, Wissenschaft Recht