Skan:
Autor/Author:Szyndler Bartłomiej:
Tytuł/Title:Radoszycki finał powstania kościuszkowskiego.
Notka wydawnicza/Blurb:[Kielce]: [Muzeum Narodowe], [1977].
Strony/Quantity of pages:ss.268-284, [1]s.
Ilustracje/Quantity of illustrations:il., pl.;
Wymiar bloku/Size of the book block:25cm.
Uwagi/Notes:Nadbitka z: Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach T. X (1977).
Cena/Price:40
Nr katalogowy/Item ID:32584
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XVIII wiek powstanie kościuszkowskie 1794 wojskowość, ogólne nadbitki i odbitki / history of Poland 18th century Military / Geschichte Polens 18. Jh. Militärwesen