Skan:
Autor/Author:Szyndler Bartłomiej:
Tytuł/Title:Jakub Gieysztor - antykwariusz warszawski (1827-1897).
Notka wydawnicza/Blurb:[b.m.]; [Wydawnictwo Roczników Bibliotecznych], [1977].
Strony/Quantity of pages:ss.682-696s. [1]s.
Ilustracje/Quantity of illustrations:il.;
Wymiar bloku/Size of the book block:24cm.
Uwagi/Notes:Nadbitka z: Roczniki Biblioteczne, XXI: 1977, z. 3-4.
Cena/Price:40
Nr katalogowy/Item ID:32585
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XIX wiek biografie, ogólne bibliologia, sztuka XIX wieku biografie europejska Polska, regiony varsaviana / history of Poland 19th century biography, art art of the 19th century biography, regions Varsaviana / Geschichte Polens 19. Jh. Biografie, Kunst Kunst des 19. Jh.s Biografie, Regionen varsaviana/Warschau