Skan:
Autor/Author:Szyndler Bartłomiej:
Tytuł/Title:Wysadzenie w powietrze pomnika powstańców śląskich w Bogucicach.
Notka wydawnicza/Blurb:[Katowice]: [Uniwersytet Śląski], [1971].
Strony/Quantity of pages:ss.106-112, [1]s.
Wymiar bloku/Size of the book block:24cm.
Uwagi/Notes:Nadbitka z: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 18; Prace Historyczne II (1971).
Cena/Price:40
Nr katalogowy/Item ID:32588
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski II wojna światowa okupacja, ogólne nadbitki i odbitki, regiony silesiana Górny Śląsk / history of Poland World War II Occupation 1939-1945, regions / Geschichte Polens 2. Weltkrieg Besatzung 1939-1945, Regionen