Skan:
Autor/Author:Wierzbicka-Michalska Karyna:
Tytuł/Title:Aktorzy cudzoziemscy w Warszawie w XVIII wieku.
Notka wydawnicza/Blurb:Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975.
Strony/Quantity of pages:291, [3]s., [6]s. tabl.
Ilustracje/Quantity of illustrations:il.;
Wymiar bloku/Size of the book block:24cm.
Seria/Series:(Seria: PAN: Studia i Materiały do Dziejów Teatru Polskiego; t.5 (Seria: 17)).
Nakład/Circulation:900
Uwagi/Notes:Oprawa wydawnicza lekko pogięta.
Cena/Price:80
Nr katalogowy/Item ID:32865
Kategorie tematyczne/Theme Categories:sztuka teatr, regiony varsaviana / art theatre, regions Varsaviana / Kunst Theater, Regionen varsaviana/Warschau