Skan:
Autor/Author:Jastrzębski Jan:
Tytuł/Title:Klasztor Świętego Krzyża na Łyścu. 1.
Notka wydawnicza/Blurb:Kielce: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 1983.
Strony/Quantity of pages:87, [1]s.
Wymiar bloku/Size of the book block:21cm.
Nakład/Circulation:6125
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa.
Cena/Price:60
Nr katalogowy/Item ID:32875
Kategorie tematyczne/Theme Categories:geografia przewodniki i informatory, sztuka architektura, regiony kielecczyzna / geography guide-books, art architecture, regions Kielce artefacts / Geografie Führer, Kunst Architektur, Regionen Kielce