Skan:
Autor/Author:Stojanowska Tekla:
Tytuł/Title:Kazimierz Nitsch a Śląsk. Związki naukowe i kontakty osobiste.
Wydanie/Edition:Wydanie 2.
Notka wydawnicza/Blurb:Opole: Instytut Śląski, 1970.
Strony/Quantity of pages:72s.
Wymiar bloku/Size of the book block:21cm.
Seria/Series:(Seria: Komunikaty. Seria Monograficzna nr 105).
Nakład/Circulation:620
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa.
Cena/Price:50
Nr katalogowy/Item ID:32935
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski biografie, nauka językoznawstwo, regiony silesiana całość / history of Poland biography, science linguistics, regions Silesiana / Geschichte Polens Biografie, Wissenschaft Sprachkunde, Regionen Silesiana