Skan:
Autor/Author:Zagończyk [Rostworowski Stanisław]:
Tytuł/Title:Polskie doświadczenia powstańcze.
Notka wydawnicza/Blurb:Włochy: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945.
Wymiar bloku/Size of the book block:18cm.
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza broszurowa.
Stan zachowania/Condition:Oprawa mocno uszkodzona, brzegi kart postrzępione, ślad mazaka, długopisu i ołówka. Pozycja w stanie dobrym.
Uwagi/Notes:Autor: Stanisław Rostworowski. Przedruk z wydania konspiracyjnego Warszawa 1944; zob. Słownik pseudonimów pisarzy polskich XV w. - 1970 r. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1996. T.3 s.643.
Cena/Price:100
Nr katalogowy/Item ID:32936
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XIX wiek XX wiek 1900-1918 powstanie kościuszkowskie 1794 powstanie listopadowe 1830-1831 powstanie styczniowe 1863-1864 wojskowość, ogólne druki emigracyjne, okres wydania 1900-1944/45 / history of Poland 19th century 20th century Military, emmigration editions/prints period of edition 1900-1944/45 / Geschichte Polens 19. Jh. 20. Jh. Militärwesen, Emigration Erscheinungsperioden 1900–1944/45