Skan:
Tytuł/Title:Przegląd Biblioteczny. R.42 (1974). Z.4.
Notka wydawnicza/Blurb:Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975.
Strony/Quantity of pages:ss.368-422, [1]s.
Wymiar bloku/Size of the book block:24cm.
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa.
Stan zachowania/Condition:Pozycja w ładnym stanie.
Uwagi/Notes:Zawiera m.in.: - Buchwald-Pelcowa P.: Badania nad historią polskiej książki drukowanej XV-XVIII wieku; - Słodkowska E.: Stań badań nad historią książki polskiej pierwszej połowy XIX wieku; - Lech M. J.: Stan badań nad historią książki polskiej 1850-1918; - Bułhak H.: Stań badań nad dziejami dawnej książki w Związku Radzieckim.
Cena/Price:40
Nr katalogowy/Item ID:33206
Kategorie tematyczne/Theme Categories:czasopisma polskie, historia Polski XIX wiek XVI wiek XVII wiek XVIII wiek XX wiek 1900-1918 nauki, metodologia, ogólne bibliologia bibliotekoznawstwo / magazines Polish, history of Poland 19th century 16th century 17th century 18th century 20th century, librarianship/library scienc / Zeitschriften polnische, Geschichte Polens 19. Jh. 16. Jh. 17. Jh. 18. Jh. 20. Jh., Bibliothekswissenschaf