Skan:

Autor/Author:Jarowiecki Jerzy:
Tytuł/Title:Studia nad prasą polską XIX i XX wieku. T.2.
Projekt okładki i ilustracje/Cover design and illustrations:Projekt okładki Marek Sajduk.
Notka wydawnicza/Blurb:Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006.
Strony/Quantity of pages:259, [2]s.
Wymiar bloku/Size of the book block:24cm.
Seria/Series:(Seria: Prace Monograficzne/ Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; nr 418).
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa.
Stan zachowania/Condition:Pozycja w ładnym stanie (nowa).
Uwagi/Notes:Zawiera: - Prasa w Krakowie: tradycja i współczesność (część pierwsza do roku 1918); - Prasa ugrupowań politycznych we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej (1867-1918); - Prasa społeczno-kulturalna, literacka i satyryczna w latach 1867-1918 we Lwowie; - Lwowskie pisma dla ludu oraz prasa ludowa w okresie autonomii galicyjskiej; - Typologia i statystyka prasy lwowskiej w latach 1864-1939; - Konspiracyjne "Słowo Polskie" we Lwowie w latach okupacji 1939-1945; - "Przegląd Polski" (1940-1944) - konspiracyjne pismo Szarych Szeregów Krakowie; - Lokalna prasa krakowska w okresie transformacji ustrojowej w latach 1989-2000 i jej tradycje; - Czasopisma katolickie dla dzieci i młodzieży i ich wydawcy w okresie transformacji ustrojowej po 1989 r. w Polsce.
Waga/Weight:460g
ISBN/ISBN:83-7271-337-5
Cena/Price:80
Nr katalogowy/Item ID:48721
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski II wojna światowa XIX wiek XVIII wiek XX wiek 1900-1918 międzywojnie 1918-1939 i okres do 1944/45 okupacja współczesność od 1945, ogólne harcerstwo prasoznawstwo, regiony cracoviana lwowiana / history of Poland World War II 19th century 18th century 20th century the period between 1918-1944/45 Occupation 1939-1945 Contemporary Times (after 1944), scouting press studies/science regions Cracoviana Lvoviana artefacts of Lvov / Geschichte Polens 2. Weltkrieg 19. Jh. 18. Jh. 20. Jh. Zwischenkriegszeit Besatzung 1939-1945 Gegenwart, Pfadfinder Zeitungswissenschaft Regionen Krakau Lemberg