Skan:
Autor/Author:Hugo Wiktor:
Tytuł/Title:Rok dziewięćdziesiąty trzeci. Pierwsze opowiadanie Wojna domowa. 3t. w 1 vol.
Notka wydawnicza/Blurb:Warszawa: [Bibljoteka Dzieł Wyborowych], [1898].
Strony/Quantity of pages:T.1 176, [2]s.; T.2 144s. T.3 152s.
Wymiar bloku/Size of the book block:17cm.
Uwagi/Notes:Ładna współczesna oprawa płótno, blok w stanie więcej niż dobrym, dość czysty, nieliczne plamki i plamy i adnotacje ołówkiem, nieaktualna stara pieczęć własnościowa biblioteki parafialnej. Pozycja w stanie więcej niż dobrym.
Cena/Price:90
Nr katalogowy/Item ID:35041
Kategorie tematyczne/Theme Categories:literatura powieść, okres wydania XIX wiek / literature novel, period of edition 19th century / Literatur Roman, Erscheinungsperioden 19. Jh.