Skan:
Autor/Author:Kaden Adam:
Tytuł/Title:Fraszki.
Notka wydawnicza/Blurb:Kraków: Księgarnia S. A. Krzyżanowskiego, 1928.
Strony/Quantity of pages:62s.
Wymiar bloku/Size of the book block:18cm.
Uwagi/Notes:Oprawa wydawnicza z uszkodzonym grzbietem, blok w ładnym stanie. A. Kaden ps. AKA (1888-1940) pisarz i malarz, legionista, kuzyn J. Kaden-Bandrowskiego, związany z Rabką. Wydał w okresie międzywojennym m.in. szereg cenionych tomików poezji, zob. PSB t.11 s.397.
Cena/Price:100
Nr katalogowy/Item ID:35075
Kategorie tematyczne/Theme Categories:literatura poezja, okres wydania 1900-1944/45 / literature poetry, period of edition 1900-1944/45 / Literatur Dichtung, Erscheinungsperioden 1900–1944/45