Skan:
Autor/Author:Raczyńska Barbara:
Tytuł/Title:Filozoficzna teoria człowieka w głównych w traktatach salernitańskich (Afforismi cum Glosulis Ursonis Salernitani; Quaestiones Nicolai Peripatetici).
Notka wydawnicza/Blurb:Lublin: Radakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1997.
Strony/Quantity of pages:XIV, 138, [2]s.
Wymiar bloku/Size of the book block:24cm.
Seria/Series:(Seria: Acta Mediaevalia/ KUL Międzywydziałowy Zakład Historii Kultury w Średniowieczu; 11).
Nakład/Circulation:825
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa lakierowana.
ISBN/ISBN:83-228-0479-2
Cena/Price:50
Nr katalogowy/Item ID:35282
Kategorie tematyczne/Theme Categories:czasopisma polskie, historia Polski kultura średniowiecze, nauka filozofia / magazines Polish, history of Poland culture The Middle Ages, science philosophy / Zeitschriften polnische, Geschichte Polens Kultur Mittelalter, Wissenschaft Philosophie