Skan:
Autor/Author:Stefański K.:
Tytuł/Title:O upadku Rzeczypospolitej Polskiéj. Szkic historyczny podług opowiadań współczesnych i korespondecyi prywatnéj.
Notka wydawnicza/Blurb:Wiedeń: nakładem autora, 1889.
Strony/Quantity of pages:40s.
Wymiar bloku/Size of the book block:23cm.
Uwagi/Notes:Oprawa nieco uszkodzona, ślad kredki, pieczątka.
Cena/Price:80
Nr katalogowy/Item ID:35367
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XVIII wiek, okres wydania XIX wiek / history of Poland 18th century, period of edition 19th century / Geschichte Polens 18. Jh., Erscheinungsperioden 19. Jh.