Skan:

Autor/Author:Stegner Tadeusz:
Tytuł/Title:Pastorzy Królestwa Polskiego na studiach teologicznych w Dorpacie w XIX wieku.
Notka wydawnicza/Blurb:Warszawa: "Semper", 1993.
Strony/Quantity of pages:24s.
Wymiar bloku/Size of the book block:21cm.
Seria/Series:(Seria: Studia i Materiały Wydawnictwa Naukowego "Semper"; z.1).
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza broszurowa.
ISBN/ISBN:83-85810-07-2
Cena/Price:50
Nr katalogowy/Item ID:35508
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia biografie, historia Europy Łotwa, historia Polski XIX wiek biografie, nauka oświata, religia protestantyzm, regiony lettonica / biography history of Poland 19th century biography, science education, religion, regions / Biografie Geschichte Polens 19. Jh. Biografie, Wissenschaft Bildungswesen, Religion, Regionen