Skan:

Autor/Author:Gide Karol [Charles]:
Tytuł/Title:Zasady ekonomji społecznej.
Wydanie/Edition:Wydanie 5.
Notka wydawnicza/Blurb:Poznań: Fiszer i Majewski, [ok.1920].
Strony/Quantity of pages:[4], 627s.
Wymiar bloku/Size of the book block:23cm.
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa.
Stan zachowania/Condition:Oprawa nieco uszkodzona i przybrudzona, przednia okładka podklejona od wewnątrz taśmą konserwatorską, blok z mocnym pęknięciem z luźną składką, dość liczne podkreślenia kredką w tekście, nieaktualna pieczęć własnościowa, blok bez plam. Pozycja w stanie dobrym jednakże wskazana oprawa przez introligatora.
Uwagi/Notes:"Karol (Charles) Gide (1847-1932) - francuski ekonomista, profesor kilku uniwersytetów, wybitny teoretyk i propagator spółdzielczości, stryj znanego pisarza André Gide’a. Był twórcą tzw. szkoły z Nimes, która sformułowała koncepcje pankooperatyzmu, czyli wyeliminowania systemu kapitalistycznego przez stały rozwój spółdzielczości, ogarniającej kolejne sfery życia społeczno-ekonomicznego. Gide – w opozycji do tradycyjnego socjalizmu – sformułował tezę, że głównym zagrożeniem dla kapitalizmu nie jest zorganizowany świat pracy (proletariat), lecz zrzeszeni, świadomi konsumenci (spożywcy). Uważany za jednego z najważniejszych myślicieli związanych z ruchem spółdzielczym. Jego główne prace to Principes d’économie politique (1883), Les Sociétés Coopératives de consommation (1924), Histoire de doctrines économiques (1929, współautor C. Rist), Le coopératisme (1929) – prawie wszystkie z nich zostały wydane także w Polsce przed rokiem 1939 (przyp. redakcji Lewicowo.pl)" zob. http://lewicowo.pl/sprawa-kobieca-w-spoldzielczosci-%E2%80%93-ongis-a-dzis/ z 25.05.2013.
Waga/Weight:800g
Cena/Price:140
Nr katalogowy/Item ID:3568
Kategorie tematyczne/Theme Categories:gospodarka ekonomia, okres wydania 1900-1944/45 / economy economics/economy, period of edition 1900-1944/45 / Wirtschaft Ökonomie, Erscheinungsperioden 1900–1944/45