Skan:

Autor/Author:Walicki Jacek:
Tytuł/Title:Synagogi i domy modlitwy w Łodzi (do 1939 r.).
Projekt okładki i ilustracje/Cover design and illustrations:Projekt okładki Łukasz Chmielewski.
Notka wydawnicza/Blurb:Kurowice k/Łodzi: "Ibidem", 2000.
Strony/Quantity of pages:94, XXIII, [29], 94s., [12]s. tabl.
Ilustracje/Quantity of illustrations:il., tab.;
Wymiar bloku/Size of the book block:23cm.
Seria/Series:(Seria: Łódzki Tygiel Wyznaniowy/ Archiwum Państwowe w Łodzi, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego).
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa.
Stan zachowania/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie.
Uwagi/Notes:Współwydane z: The synagogues and prayer houses of Łódź (to 1939) (tłumaczenie pracy na angielski).
Waga/Weight:400g
Język/Language:polski angielski
ISBN/ISBN:83-912403-9-8
Cena/Price:120
Nr katalogowy/Item ID:35846
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XIX wiek XX wiek 1900-1918 międzywojnie 1918-1939 i okres do 1945, ogólne judaika (judaica), sztuka XIX wieku XX wieku 1900- 1944 architektura europejska Polska, regiony łodziana, obcojęzyczne angielski / history of Poland 19th century 20th century the period between 1918-1939, Judaica art art of the 19th century art of the 20th century 1900-1944 architecture, regions Łodziana artefacts of Łódź, foreign languages English / Geschichte Polens 19. Jh. 20. Jh. Zwischenkriegszeit, Iudaica Kunst Kunst des 19. Jh.s Kunst des 20. Jh.s 1900-1944 Architektur, Regionen Lodz, fremdsprachig englisch