Skan:

Autor/Author:Habela Jerzy, Kurzowa Zofia:
Tytuł/Title:Lwowskie piosenki uliczne, kabaretowe i okolicznościowe do 1939 roku.
Notka wydawnicza/Blurb:Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1989.
Strony/Quantity of pages:339, [2]s.
Ilustracje/Quantity of illustrations:il.;
Wymiar bloku/Size of the book block:23cm.
Seria/Series:(Seria: Muzyka Polska w Dokumentach i Interpretacjach: ludzie, dzieła, sprawy).
Nakład/Circulation:50000
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa.
Stan zachowania/Condition:Oprawa nieco poplamiona. Pozycja w stanie więcej niż dobrym.
ISBN/ISBN:83-224-0386-0
Cena/Price:70
Nr katalogowy/Item ID:36311
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XIX wiek XVIII wiek XX wiek 1900-1918 kultura międzywojnie 1918-1939 i okres do 1945, sztuka XIX wieku XVIII wieku XX wieku 1900- 1944 etnografia europejska Polska kultura muzyka, regiony lwowiana / history of Poland 19th century 18th century 20th century culture the period between 1918-1939, art art of the 19th century art of the 18th century art of the 20th century 1900-1944 etnography culture music, regions Lvoviana artefacts of Lvov / Geschichte Polens 19. Jh. 18. Jh. 20. Jh. Kultur Zwischenkriegszeit, Kunst Kunst des 19. Jh.s Kunst des 18. Jh.s Kunst des 20. Jh.s 1900-1944 Ethnografie Kultur Musik, Regionen Lemberg