Skan:

Autor/Author:Sygański Jan:
Tytuł/Title:Historia Nowego Sącza od wstąpienia dynastii Wazów do pierwszego rozbioru Polski.
Notka wydawnicza/Blurb:Nowy Sącz: Sądecka Oficyna Wydawnicza, 1986.
Strony/Quantity of pages:[3]s., ss.52-120
Wymiar bloku/Size of the book block:18cm.
Nakład/Circulation:3000
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa.
Cena/Price:50
Nr katalogowy/Item ID:36626
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XVI wiek XVII wiek XVIII wiek miejscowości i regiony, regiony Małopolska / history of Poland 16th century 17th century 18th century, regions Małopolska artefacts / Geschichte Polens 16. Jh. 17. Jh. 18. Jh., Regionen Kleinpolen