Skan:
Autor/Author:Ihnatowicz Ireneusz:
Tytuł/Title:Przemysł łódzki w latach 1860-1900.
Wydanie/Edition:Wydanie 1.
Notka wydawnicza/Blurb:Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965.
Strony/Quantity of pages:218s.
Wymiar bloku/Size of the book block:25cm.
Nakład/Circulation:750
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa.
Stan zachowania/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie.
Uwagi/Notes:Bardzo dobre opracowanie tematu. Zawiera "Słownik łódzkich przedsiębiorstw przemysłowych z lat 1860-1900" ss.127-207 z opisem co najmniej kilkuset dużych i średnich przedsiębiorstw. Opracowanie to nie pokrywa się z pracą Witolda Kowalskiego "Leksykon łódzkich fabryk" (skrótowe informacje) często bardzo szczegółowe.
Waga/Weight:340g
Cena/Price:150
Nr katalogowy/Item ID:36794
Kategorie tematyczne/Theme Categories:gospodarka przemysł, historia Polski XIX wiek gospodarcza, ogólne słowniki inne, regiony łodziana / economy industry, history of Poland 19th century, other dictionaries regions Łodziana artefacts of Łódź / Wirtschaft Industrie, Geschichte Polens 19. Jh., andere Wörterbücher Regionen Lodz