Skan:
Autor/Author:Halicka Irena:
Tytuł/Title:Nazwy miejscowe środkowej i zachodniej Białostocczyzny. Topograficzne i kulturowe.
Notka wydawnicza/Blurb:Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.
Strony/Quantity of pages:147s.
Wymiar bloku/Size of the book block:24cm.
Seria/Series:(Rozprawy i Monografie/ Ośrodek Badań Naukowych w Białymstoku; nr 13).
Nakład/Circulation:730
Uwagi/Notes:Oprawa wydawnicza nieznacznie pogięta.
Cena/Price:90
Nr katalogowy/Item ID:37027
Kategorie tematyczne/Theme Categories:nauka językoznawstwo / science linguistics / Wissenschaft Sprachkunde