Skan:
Tytuł/Title:Wierchy. Rocznik poświęcony górom. Organ Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. R.51 (1982) [Orawa].
Notka wydawnicza/Blurb:Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.
Strony/Quantity of pages:477, [3]s., [4]k. tabl. [1]k. tabl. złoż.
Ilustracje/Quantity of illustrations:il.;
Wymiar bloku/Size of the book block:24cm.
Nakład/Circulation:3500
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa.
Uwagi/Notes:Numer poświęcony Orawie. Zawiera m.in.: - Rydlewski J., Valde-Nowak P.: Z najdawniejszej przeszłości Orawy; - Adamczyk M. J.: Edukacja młodzieży orawskiej w czasach pańszczyźnianych; - Jazowski A.: Literatura polska na Orawie. Okres międzywojenny; - Kowalczyk E.: Literatura polska na Orawie. Po drugiej wojnie światowej; - Białecka K: Świat roślinny grupy Pilska; - Jostowa W.: Z dziejów osadnictwa na polskiej Orawie; Tondos B.: Zabytkowe miasto Zakopane.
ISBN/ISBN:83-01-06131-6
Cena/Price:50
Nr katalogowy/Item ID:38174
Kategorie tematyczne/Theme Categories:czasopisma polskie, geografia góry krajoznawstwo turystyka, historia Polski miejscowości i regiony miscellanea i materiały konferencyjne, nauka literaturoznawstwo literatura polska, przyroda botanika, sztuka etnografia europejska Polska, regiony Spisz i Orawa / magazines Polish, geography mountains regional and cultural studies Tourism, history of Poland, science literatury criticism and studies, nature botany, art etnography, regions / Zeitschriften polnische, Geografie Gebirge Landeskunde Touristik, Geschichte Polens, Wissenschaft Literaturkunde, Natur Botanik, Kunst Ethnografie, Regionen