Autor/Author:Michalewicz Jerzy, Michalewiczowa Maria:
Tytuł/Title:Fundationes pecuniariae Universitatis Iagellonicae in saeculis XV-XVIII.
Notka wydawnicza/Blurb:Kraków: Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999.
Strony/Quantity of pages:LXXVII, [1], 720, [2]s.
Wymiar bloku/Size of the book block:25cm.
Seria/Series:(Seria: Z Prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego: Seria D: Liber beneficiorum et benefactorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XV-XVIII; t.1).
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa lakierowana.
Uwagi/Notes:Źródła do dziejów gospodarczych UJ. Całość w języku polskim.
ISBN/ISBN:83-909336-3-2
Cena/Price:90
Nr katalogowy/Item ID:38676
Kategorie tematyczne/Theme Categories:gospodarka finanse, historia Polski XV wiek XVI wiek XVII wiek XVIII wiek gospodarcza, nauka oświata, regiony cracoviana / economy, history of Poland 15th century 16th century 17th century 18th century, science education, regions Cracoviana / Wirtschaft, Geschichte Polens 15. Jh. 16. Jh. 17. Jh. 18. Jh., Wissenschaft Bildungswesen, Regionen Krakau