Skan:
Autor/Author:Mikołajczyk Andrzej:
Tytuł/Title:Naczynia datowane skarbami monet XIV-XVIII w. na ziemiach polskich.
Notka wydawnicza/Blurb:Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977.
Strony/Quantity of pages:183s.
Ilustracje/Quantity of illustrations:il., mapy;
Wymiar bloku/Size of the book block:24cm.
Seria/Series:(Seria: Biblioteka Archeologiczna; t.24).
Nakład/Circulation:2300
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa.
Uwagi/Notes:Pieczątka.
Cena/Price:80
Nr katalogowy/Item ID:39137
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XV wiek XVI wiek XVII wiek XVIII wiek archeologia numizmatyka średniowiecze, sztuka XV wieku XVI wieku XVII wieku XVIII wieku ceramika i szkło europejska Polska średniowiecze / history of Poland 15th century 16th century 17th century 18th century archaeology numismatics The Middle Ages, art art of the 15th century art of the 16th century art of the 17th century art of the 18th century The Middle Ages / Geschichte Polens 15. Jh. 16. Jh. 17. Jh. 18. Jh. Archeologie Numismatik Mittelalter, Kunst Kunst des 15. Jh.s Kunst des 16. Jh.s Kunst des 17. Jh.s Kunst des 18. Jh.s Mittelalter