Autor/Author:Smogorzewski Casimir:
Tytuł/Title:About the Curzon Line and other lines.
Notka wydawnicza/Blurb:London: Free Europe, 1944.
Strony/Quantity of pages:28s.
Wymiar bloku/Size of the book block:22cm.
Seria/Series:(Seria: Free Europe Pamphlet; 7).
Uwagi/Notes:Oprawa wydawnicza.
Język/Language:angielski
Cena/Price:100
Nr katalogowy/Item ID:39256
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XX wiek 1900-1918 emigracja, zesłanie międzywojnie 1918-1939 i okres do 1945, obcojęzyczne angielski / history of Poland 20th century emmigration the period between 1918-1939, foreign languages English / Geschichte Polens 20. Jh. Emigration Zwischenkriegszeit, fremdsprachig englisch