Skan:

Autor/Author:Salmonowicz Stanisław:
Tytuł/Title:Studia historycznoprawne.
Notka wydawnicza/Blurb:Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1995.
Strony/Quantity of pages:179, [2]s.
Wymiar bloku/Size of the book block:24cm.
Nakład/Circulation:370
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa lakierowana.
Stan zachowania/Condition:Pozycja w ładnym stanie.
Uwagi/Notes:Zawiera 7 rozpraw w tym: Geneza i treść uchwał konfederacji warszawskiej; O reglamentacji mieszczańskiej w Toruniu w XVI - XVIII w. (Zarys problematyki); Narodziny nowożytnej myśli kodyfikacyjnej w Europie; Podstawy prawne funkcjonowania Komisji Edukacji Narodowej; Prawo prowincjonalne Prus Zachodnich i sprawa jego kodyfikacji (1772-1844).
ISBN/ISBN:83-231-0680-0
Cena/Price:80
Nr katalogowy/Item ID:39317
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XVI wiek XVII wiek XVIII wiek, nauka oświata prawo, regiony pomeranica / history of Poland 16th century 17th century 18th century, science education law, regions Pomeranica / Geschichte Polens 16. Jh. 17. Jh. 18. Jh., Wissenschaft Bildungswesen Recht, Regionen Pomeranica