Skan:

Autor/Author:Semkowicz Władysław:
Tytuł/Title:Przewodnik po zbiorze rękopisów wilanowskich.
Współautorzy/Co-authors:Uzupełnił i przygotował do druku Piotr Bańkowski.
Projekt okładki i ilustracje/Cover design and illustrations:Projekt okładki Henryk Białoskórski.
Wydanie/Edition:Wydanie 1.
Notka wydawnicza/Blurb:Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961.
Strony/Quantity of pages:366, [2]s., [1]k. złoż., [7]k. tabl.
Ilustracje/Quantity of illustrations:il., faks., portr.;
Wymiar bloku/Size of the book block:25cm.
Nakład/Circulation:750
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza płótno.
Stan zachowania/Condition:Oprawa bardzo nieznacznie przykurzona, na karcie tytułowej usunięty nieaktualny prywatny podpis własnościowy, w tekście nieliczne adnotacje kredką i ołówkiem. Pozycja w dość ładnym stanie.
Waga/Weight:850g
Cena/Price:140
Nr katalogowy/Item ID:3930
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XIX wiek XV wiek XVI wiek XVII wiek XVIII wiek gospodarcza źródła historyczne, ilustratorzy graficy Białoskórski Henryk, ogólne bibliologia katalogi rękopisów, źródła historyczne etc. / history of Poland 19th century 15th century 16th century 17th century 18th century / Geschichte Polens 19. Jh. 15. Jh. 16. Jh. 17. Jh. 18. Jh.