Autor/Author:Sierotwiński Stanisław:
Tytuł/Title:Kronika życia literackiego w Polsce pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945. 2t.
Notka wydawnicza/Blurb:Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988.
Strony/Quantity of pages:T.1 VIII, 265, [2]s. T.2 [4], 360s.
Wymiar bloku/Size of the book block:24cm.
Nakład/Circulation:2000
Uwagi/Notes:Oprawa wydawnicza.
ISBN/ISBN:83-08-01978-1
Cena/Price:120
Nr katalogowy/Item ID:39502
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XX wiek 1900-1918 okupacja, nauka literaturoznawstwo literatura polska / history of Poland 20th century Occupation 1939-1945, science literatury criticism and studies / Geschichte Polens 20. Jh. Besatzung 1939-1945, Wissenschaft Literaturkunde