Autor/Author:Wojtaszek Zdzisław:
Tytuł/Title:Zarys historii katedr chemicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (1 X 1783 - 31 VIII 1939). Obecne kierunki rozwojowe.
Notka wydawnicza/Blurb:[Kraków]: [Uniwersytet Jagielloński], [1964?].
Strony/Quantity of pages:ss.135-219, [1]s.
Wymiar bloku/Size of the book block:24cm.
Uwagi/Notes:Dedykacja autora. Odbitka z: Studia z dziejów katedr Wydziału Matematyki, Fizyki, Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Cena/Price:80
Nr katalogowy/Item ID:39864
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XIX wiek XVIII wiek XX wiek 1900-1918 międzywojnie 1918-1939 i okres do 1945 nauki, metodologia, nauka chemia oświata, ogólne autografy, dedykacje nadbitki i odbitki, regiony cracoviana / history of Poland 19th century 18th century 20th century the period between 1918-1939, science chemistry education, autographs, dedications regions Cracoviana / Geschichte Polens 19. Jh. 18. Jh. 20. Jh. Zwischenkriegszeit, Wissenschaft Chemie Bildungswesen, Autogramme, Widmungen Regionen Krakau