Autor/Author:Skorupka Stanisław:
Tytuł/Title:Słownik frazeologiczny języka polskiego. 2t.
Notka wydawnicza/Blurb:Warszawa: Wiedza Powszechna, 1974.
Strony/Quantity of pages:T.1 788s. T.2 905, [1]s.
Wymiar bloku/Size of the book block:25cm.
Nakład/Circulation:30273
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza płótno.
Cena/Price:160
Nr katalogowy/Item ID:40616
Kategorie tematyczne/Theme Categories:nauka językoznawstwo, ogólne słowniki językowe / science linguistics, linguistic dictionarie / Wissenschaft Sprachkunde, Sprachwörterbüche