Autor/Author:Serwański Edward:
Tytuł/Title:Dywersja niemiecka i zbrodnie hitlerowskie w Bydgoszczy na tle wydarzeń w dniu 3 IX 1939.
Notka wydawnicza/Blurb:Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1981.
Strony/Quantity of pages:421, [3]s.
Ilustracje/Quantity of illustrations:il.;
Wymiar bloku/Size of the book block:21cm.
Nakład/Circulation:5000
Uwagi/Notes:Oprawa wydawnicza, przebarwienia.
ISBN/ISBN:83-210-0190-4
Cena/Price:60
Nr katalogowy/Item ID:40848
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XX wiek 1900-1918 okupacja / history of Poland 20th century Occupation 1939-1945 / Geschichte Polens 20. Jh. Besatzung 1939-1945