Autor/Author:Gutowski Wojciech:
Tytuł/Title:Pasje wyobraźni. Szkice o literaturze romantyzmu i Młodej Polski.
Notka wydawnicza/Blurb:Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1991.
Strony/Quantity of pages:184, [1]s.
Wymiar bloku/Size of the book block:24cm.
Seria/Series:(Seria: Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe w Toruniu; t.33, z.2).
Nakład/Circulation:600
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa, obwoluta.
Uwagi/Notes:Zawiera m.in.: Otchłań i nieskończone koło (O symbolice przestrzeni w poezji Adama Mickiewicza; "I kto zgasił okropne świecidło?" - semantyka ognia i światła w twórczości Juliusza Słowackiego; Zygmunta Krasińskiego czucie śmierci; "Śni mnie ktoś, jakby ciężki sen" - onirologia Tadeusza Micińskiego; Wyobcowanie, bunt, ofiara (Z problemów ekspresjonistycznej historiozofii); Odrodzenie i wyzwolenie - symbolika niepodległościowa w poezji polskiej lat 1914-1918.
ISBN/ISBN:83-85196-81-1
Cena/Price:70
Nr katalogowy/Item ID:41806
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XIX wiek XX wiek 1900-1918 kultura, nauka literaturoznawstwo literatura polska / history of Poland 19th century 20th century culture, science literatury criticism and studies / Geschichte Polens 19. Jh. 20. Jh. Kultur, Wissenschaft Literaturkunde