Tytuł/Title:Rocznik Wrocławski. T.XI/XII (1967/1968).
Notka wydawnicza/Blurb:Wrocław: Ossolineum, 1969.
Strony/Quantity of pages:290, [1]s.
Ilustracje/Quantity of illustrations:il.;
Wymiar bloku/Size of the book block:24cm.
Nakład/Circulation:600
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa.
Stan zachowania/Condition:Oprawa nieznacznie uszkodzona, ślad tuszu i długopisu, przebarwienia.
Uwagi/Notes:Zawiera m.in.: - Januszewski B. W.: Wiosna Ludów w działalności wrocławskiego slawisty; - Szyszkowski R.: Wrocławski epizod działalności konspiracyjnej Adama Asnyka; - Krzemieniecki L.: Cyprian Kamil Norwid na Śląsku; - Gediga B.: Osiedla obronne ludności kultury łużyckiej we Wrocławiu na Osobowicach; - Matusik L.: Dawne dziejopisarstwo wrocławskie; - Pyrek W.: Stosunki rzemiosła wrocławskiego z Rzeczpospolitą w II połowie XVIII wieku; - Pankowiak M.: Kartka z tamtych lat (wspomnienie o "Sokole" wrocławskim); - Michalak A.: Mniejszości wyznaniowe we Wrocławiu; - Bukowski M., Przyłęcki M.: Dolnośląskie miasta zabytkowe wśród terenów górniczych.
Cena/Price:70
Nr katalogowy/Item ID:42453
Kategorie tematyczne/Theme Categories:czasopisma polskie, historia Polski XIX wiek XVIII wiek XX wiek 1900-1918 archeologia historiografia mniejszości narodowe i religijne starożytność, sztuka XVIII wieku architektura europejska Polska pradziejowa użytkowa, regiony silesiana Dolny Śląsk silesiana wrocławiana / magazines Polish, history of Poland 19th century 18th century 20th century archaeology historiography, art art of the 18th century architecture applied arts/functional art, regions / Zeitschriften polnische, Geschichte Polens 19. Jh. 18. Jh. 20. Jh. Archeologie Historiografie, Kunst Kunst des 18. Jh.s Architektur angewandte Kunst, Regionen