Autor/Author:Salmonowicz Stanisław:
Tytuł/Title:Szkice toruńskie XVII-XVIII wieku.
Notka wydawnicza/Blurb:Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1992.
Strony/Quantity of pages:[2], 187, [2]s.
Wymiar bloku/Size of the book block:20cm.
Seria/Series:(Seria: Prace Popularnonaukowe / Towarzystwo Naukowe w Toruniu; nr 55).
Nakład/Circulation:1000
Uwagi/Notes:Zawiera m.in.: - Z dziejów wyznaniowych Torunia na przełomie XVI i XVII wieku; - Toruń wobec zarazy w XVII i XVIII wieku; - Sprawa toruńska z 1724 roku. Geneza i przebieg; - Pojezuicka szkoła Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu (1773-1787); - Casus Lindego. Z Torunia do panteonu polskiej kultury narodowej.
ISBN/ISBN:83-85196-34-X
Cena/Price:60
Nr katalogowy/Item ID:42483
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XVII wiek XVIII wiek miejscowości i regiony, regiony pomeranica / history of Poland 17th century 18th century, regions Pomeranica / Geschichte Polens 17. Jh. 18. Jh., Regionen Pomeranica