Skan:
Typ:druk konspiracyjny
Tytuł/Title:Pionierka /skrócony cykl wykładów/.
Notka wydawnicza/Blurb:[b.m.]: [b.w.], [ca 1943].
Strony/Quantity of pages:21s.
Wymiar bloku/Size of the book block:30cm.
Stan zachowania/Condition:Egzemplarz nieznacznie uszkodzony, karty luzem. Pozycja w dość ładnym stanie.
Uwagi/Notes:Maszynopis powielony (dwustronny). Druk konspiracyjny nienotowany w bibliografiach Chojnackiego; zob. Chojnacki 2005 i Chojnacki 1970. Być może jest to fragment konspiracyjnego wojskowego podręcznika np. "Podręcznik dowódcy plutonu strzeleckiego" lub innego tego typu wydawnictwa. Rzadkie.
Waga/Weight:50g
Cena/Price:400
Nr katalogowy/Item ID:42976
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski II wojna światowa okupacja wojskowość, nauka wojskowość, ogólne druki konspiracyjne 1939-1945, okres wydania 1900-1944/45 / history of Poland World War II Occupation 1939-1945 Military, science Military, period of edition 1900-1944/45 / Geschichte Polens 2. Weltkrieg Besatzung 1939-1945 Militärwesen, Wissenschaft Militärwesen, Erscheinungsperioden 1900–1944/45