Autor/Author:Janicki Jerzy:
Tytuł/Title:Cały Lwów na mój głów...; Towarzystwo weteranów ... [Alfabet lwowski t.1-2]
Notka wydawnicza/Blurb:Warszawa: "BGW", 1993.
Strony/Quantity of pages:[T.1] 250, [1]s., [32]s. tabl. [T.]2 199, [1]s., [40]s. tabl.
Wymiar bloku/Size of the book block:24cm.
Seria/Series:(Seria: Alfabet Lwowski; 1 i 2].
Uwagi/Notes:Oprawa wydawnicza lakierowana.
ISBN/ISBN:83-7066-474-1
Cena/Price:100
Nr katalogowy/Item ID:43300
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XIX wiek XX wiek 1900-1918 biografie międzywojnie 1918-1939 i okres do 1944/45, regiony lwowiana / history of Poland 19th century 20th century biography the period between 1918-1944/45, regions Lvoviana artefacts of Lvov / Geschichte Polens 19. Jh. 20. Jh. Biografie Zwischenkriegszeit, Regionen Lemberg