Autor/Author:Kowalska Alina:
Tytuł/Title:Język polski w szesnastowiecznych księgach miejskich Tarnowskich Gór.
Współautorzy/Co-authors:Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie.
Notka wydawnicza/Blurb:Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970.
Strony/Quantity of pages:153s.
Wymiar bloku/Size of the book block:24cm.
Seria/Series:(Seria: Prace Komisji Językoznawstwa / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie; 24).
Nakład/Circulation:580
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa.
Stan zachowania/Condition:Oprawa nieco uszkodzona.
Cena/Price:80
Nr katalogowy/Item ID:43326
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XVI wiek miejscowości i regiony, nauka językoznawstwo, regiony silesiana Górny Śląsk / history of Poland 16th century, science linguistics, regions / Geschichte Polens 16. Jh., Wissenschaft Sprachkunde, Regionen