Autor/Author:Sczaniecki Paweł:
Tytuł/Title:Ojciec Karol van Oost.
Notka wydawnicza/Blurb:Tyniec: Opactwo Benedyktynów, 1990.
Strony/Quantity of pages:207s.
Wymiar bloku/Size of the book block:21cm.
Nakład/Circulation:5250
Uwagi/Notes:Oprawa wydawnicza. Pozycja w ładnym stanie.
Cena/Price:50
Nr katalogowy/Item ID:43847
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia biografie, historia Polski XX wiek 1900-1918 biografie międzywojnie 1918-1939 i okres do 1944/45 okupacja / biography history of Poland 20th century biography the period between 1918-1944/45 Occupation 1939-1945 / Biografie Geschichte Polens 20. Jh. Biografie Zwischenkriegszeit Besatzung 1939-1945