Autor/Author:Szewczyk Roman:
Tytuł/Title:Pamiętniki Filipa de Commynes jako źródło historyczne (praca magisterska)
Notka wydawnicza/Blurb:Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1948.
Strony/Quantity of pages:VII, [1], 87s.
Wymiar bloku/Size of the book block:21cm.
Seria/Series:(Seria: Rozprawy Doktorskie, Magisterskie i Seminaryjne / Katolicki Uniwersytet Lubelski. IV Wydział Nauk Humanistycznych; t.7).
Uwagi/Notes:Cm Oprawa wydawnicza nieznacznie uszkodzona, grzbiet nieco odbarwiony, blok czysty, pozycja w dość ładnym stanie. Philippe de Commines (de Commynes albo de Comines) pisarz (w języku łacińskim) i dyplomata, pamiętniki z końca XV wieku zausznika francuskich królów Ludwika XI i Karola VIII dotyczące głównie Burgundii, Francji i Włoch.
Cena/Price:100
Nr katalogowy/Item ID:44356
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia wspomnienia, dzienniki i autobiografie średniowiecze / memoirs The Middle Age / Erinnerungen Mittelalte