Autor/Author:Gotkiewicz Marian:
Tytuł/Title:O Polakach w okręgu Czadeckim.
Notka wydawnicza/Blurb:Żywiec: Powiatowy Zarząd TSL I Sekcja Miłośników Żywiecczyzny, 1938.
Strony/Quantity of pages:19s.
Wymiar bloku/Size of the book block:25cm.
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza.
Stan zachowania/Condition:Oprawa nieznacznie uszkodzona, z zagiętym rogiem, przebarwienia. Pozycja w stanie więcej niż dobrym.
Uwagi/Notes:Odbitka z kwartalnika: Gronie nr 3 poświęconego sprawom Żywiecczyzny.
Cena/Price:70
Nr katalogowy/Item ID:44978
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XX wiek 1900-1918 międzywojnie 1918-1939 i okres do 1945, ogólne nadbitki i odbitki, regiony Małopolska polonica, okres wydania 1900-1944/45 / history of Poland 20th century the period between 1918-1939, regions Małopolska artefacts Polonica, period of edition 1900-1944/45 / Geschichte Polens 20. Jh. Zwischenkriegszeit, Regionen Kleinpolen Polonica, Erscheinungsperioden 1900–1944/45